Przyrodoznawcy Finanse REIT – co to jest? Jak kupić?

REIT – co to jest? Jak kupić?

| | 0 Comments | 09:18

REIT-y, czyli spółki inwestujące w nieruchomości, to popularna opcja inwestycyjna dla osób, które chcą dodać nieruchomości do swojego portfela inwestycyjnego. Ale czym dokładnie jest REIT i jak można w niego zainwestować? REIT to w skrócie spółka, która posiada i zarządza nieruchomościami generującymi dochody. Inwestorzy mogą kupować udziały w REIT i otrzymywać część dochodów generowanych przez nieruchomości, które są własnością spółki. Jednym z zalet inwestowania w REIT-y jest to, że dają one ekspozycję na rynek nieruchomości bez konieczności samodzielnego zarządzania nieruchomościami. W tym artykule przejrzymy świat REIT-ów i omówimy różne rodzaje REIT-ów dostępnych dla inwestorów. Omówimy również kroki, które musisz podjąć, aby zainwestować w REIT oraz niektóre z ryzyk i nagród związanych z tego typu inwestycją. Więc jeśli jesteś ciekawy, jak dodać nieruchomości do swojego portfela inwestycyjnego, zapraszamy do lektury.

Wprowadzenie do REIT-ów

REIT-y to spółki, które inwestują w nieruchomości i generują dochód z wynajmu, sprzedaży lub zarządzania nieruchomościami. REIT-y są tworzone w celu umożliwienia inwestycji w nieruchomości dla zwykłych ludzi, którzy nie mają wystarczająco dużo kapitału, aby kupować własną nieruchomość. REIT-y są zwykle notowane na giełdzie i inwestorzy mogą kupować i sprzedawać udziały w REIT-ach na rynku wtórnym.

REIT-y różnią się od innych spółek inwestycyjnych tym, że muszą spełniać określone wymagania podatkowe i przepisy dotyczące dywidendy. Przynajmniej 90% dochodu z REIT-ów musi być wypłacane w formie dywidendy dla akcjonariuszy. Dzięki temu REIT-y zwykle oferują wysokie stopy dywidendy.

Rodzaje REIT-ów

Istnieją różne rodzaje REIT-ów, z których każdy ma swoje unikalne cechy i strategie inwestycyjne. Oto kilka najpopularniejszych rodzajów REIT-ów:

REIT-y związane z sektorem nieruchomości

REIT-y związane z sektorem nieruchomości inwestują w nieruchomości w określonym sektorze, na przykład w biurowcach, centrach handlowych, mieszkalnych nieruchomościach wynajmowanych lub hotelach. REIT-y te generują dochód z wynajmu lub sprzedaży nieruchomości.

REIT-y hipoteczne

REIT-y hipoteczne inwestują w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Generują one dochód z otrzymywanych od pożyczkobiorców odsetek i spłat kapitału. REIT-y hipoteczne dzielą się na dwa rodzaje: REIT-y związane z hipotekami komercyjnymi (CMBS) i REIT-y związane z hipotekami mieszkaniowymi (RMBS).

REIT-y hybrydowe

REIT-y hybrydowe inwestują w nieruchomości i papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami. Generują one dochód z wynajmu, sprzedaży nieruchomości oraz odsetek i spłat kapitału z papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką.

REIT-y typu private

REIT-y typu private to spółki inwestycyjne, które nie są notowane na giełdzie. Inwestorzy zwykle muszą mieć wysoki poziom netto, aby móc inwestować w REIT-y typu private.

Korzyści z inwestowania w REIT-y

Inwestowanie w REIT-y ma wiele korzyści. Oto kilka z nich:

Dostępność

Inwestowanie w nieruchomości zwykle wymaga wysokiego kapitału początkowego. REIT-y umożliwiają inwestycję w nieruchomości z mniejszym kapitałem.

Dywidendy

REIT-y zwykle oferują wysokie stopy dywidendy, ponieważ muszą wypłacać co najmniej 90% swojego dochodu w formie dywidendy.

Diversyfikacja portfela

REIT-y umożliwiają inwestycję w nieruchomości o różnych typach i sektorach, co pomaga zdywersyfikować portfel inwestycyjny.

Ryzyka związane z inwestowaniem w REIT-y

Inwestowanie w REIT-y nie jest wolne od ryzyka. Oto kilka ryzyk związanych z inwestowaniem w REIT-y:

Ryzyko rynkowe

REIT-y są notowane na giełdzie, co oznacza, że ich wartość może zmieniać się w zależności od wydarzeń na rynku.

Ryzyko nieruchomości

REIT-y inwestują w nieruchomości, co oznacza, że ich wartość może zmieniać się w zależności od zmian w rynku nieruchomości.

Ryzyko stóp procentowych

REIT-y mogą być wrażliwe na zmiany stóp procentowych, ponieważ wiele REIT-ów korzysta z pożyczek na inwestycje.

Jak kupić REIT

Jeśli chcesz kupić REIT-y, musisz najpierw otworzyć konto u brokera, który oferuje handel REIT-ami. Następnie możesz kupować i sprzedawać udziały w REIT-ach na rynku wtórnym.

Wyniki REIT-ów i zwrot z inwestycji

REIT-y oferują różne stopy zwrotu w zależności od sektora i strategii inwestycyjnej. W 2020 roku średni zwrot z inwestycji w REIT-y wyniósł około 10%. Istnieją również wskaźniki, takie jak Funds From Operations (FFO), które pomagają inwestorom ocenić wyniki finansowe REIT.

Rozliczenia podatkowe przy inwestowaniu w REIT-y

REIT-y korzystają z unikalnych przepisów podatkowych, które pozwalają im uniknąć podatku dochodowego na poziomie spółki. W zamian, inwestorzy płacą podatek dochodowy na dywidendy otrzymywane z REIT-ów. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na to, że dywidendy z REIT-ów są zwykle opodatkowane jako dochód z kapitału.

Porównanie REIT-ów z innymi opcjami inwestycyjnymi

REIT-y są tylko jedną z wielu opcji inwestycyjnych dostępnych na rynku. Inne opcje obejmują akcje, obligacje, fundusze indeksowe i fundusze hedgingowe. REIT-y oferują unikalne korzyści, takie jak ekspozycja na rynek nieruchomości i wysokie stopy dywidendy, ale są również związane z ryzykiem inwestycyjnym.

REIT-y to popularna opcja inwestycyjna dla osób, które chcą dodać nieruchomości do swojego portfela inwestycyjnego. REIT-y umożliwiają inwestowanie w nieruchomości bez konieczności samodzielnego zarządzania nieruchomościami. Istnieją różne rodzaje REIT-ów, z których każdy ma swoje unikalne cechy i strategie inwestycyjne. REIT-y oferują wysokie stopy dywidendy, ale są również związane z ryzykiem inwestycyjnym. Inwestowanie w REIT-y wymaga otwarcia konta u brokera, który oferuje handel REIT-ami. REIT-y są tylko jedną z wielu opcji inwestycyjnych dostępnych na rynku i inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować swoje cele inwestycyjne przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w REIT-y.

Related Post